สารพันปัญหา
1. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ กำหนดการ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 02-887-6801-7 ต่อ 403, 02-887-6833 
2. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob